Poptávka zajištění elektrické energie

nebo zapůjčení elektrického agregátu

Veškeré zaslané informace a kontaktní údaje jsou striktně soukromé. Zavazujeme se, že je nepoužijeme pro jiné než obchodní účely spojené s pronájmem elektrocentrál a neprodáme je externím společnostem, které by údaje mohly zneužít k marketingovým účelům.